શિયાળાની ફુલ ગુલાબી ઠંડીમાં તબિયતને ફુલ ગુલાબી રાખવા શું કરવું?

દરરોજ આખા શરીરે તલ કે સરસવનાં હુંફાળા તેલ ની માલીશ કરવી અને એટલો સમય ન હોય તો હાથ પગ અને ખાસ તો માથામાં તો માલીશ કે ચંપી કરવી જ.

કસરત કે સૂર્ય નમસ્કાર કરવા.

વાયુને કોપાવે નહી એવા મધુર (મીઠાં), અમ્લ(ખાટાં), લવણ(ખારાં) રસ યુક્ત પદાર્થો ખાવા.

ઘઉં, અડદ, શેરડી અને દૂધની બનેલી વાનગીઓ ખાવી (અડદીયા, સુખડી, શીરો, સેવ, રાબ, ગુંદરપાક, ખજૂર દૂધ, અંજીર દૂધ, … અને બીજું ઘણું :grinning:).

તલ, શીંગદાણા ચાવી ચાવીને ખાવા.

ઘી, તેલનો વધુ ઉપયોગ કરવો.

તડકાનું સેવન કરવું અને પવન ન લાગે એવા તપાવી ને હુંફાળા કરેલા સ્થાનમાં રહેવું.

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક:
ડો.દેવલ જેઠવા
8980230050

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required