ચોકો ઈડલી પ્લેટર વિધાઉટ ચોકલેટ (Choco Idli Platter Without Chocolate)

ચોકલેટ ઇડલી કેક એ બાળકો માટે એક ઝડપી રેસીપી છે. ઈડલી નરમ હોય છે અને તેનો સ્વાદ કેક જેવો જ હોય ​​છે. આ 15 મિનિટની અંદર તૈયાર કરવામાં આવે છે અને શાળા પછી બાળકો માટે સાંજના નાસ્તા તરીકે પીરસી શકાય છે. તમે બદામ અથવા ટુટી ફ્રુટી અથવા મધ સાથે ગાર્નિશ કરી શકો છો. Read more
Back to Top
Product has been added to your cart